Tuesday, December 12, 2017

Copyright

 

Toate imaginile și fotografiile disponibile pe Zuuly.com pot fi gasite pe diferite situri web și considerate a fi de domeniul public. Majoritatea articolelor publicate pe Zuuly.com sunt sub licența Creative Commons și, astfel fiind, rugăm orice persoană interesată sa se asigure de modul in care pot fi folosite consultând linkul aferent fiecărui articol.

Dacă în ciuda unor controale atente din partea noastră credeți că un material încălca drepturile de autor, ne cerem scuze și vă rugăm să ne anunțați. Trimiteți un e-mail prin pagina de contact de pe site care sa includă următoarele informații și după aceea materialul va fi scos cât mai curând posibil ( ori după licența vom adaugă linkul potrivit):

(A) numele, adresa, numărul de telefon, și adresa email a dumneavoastră;

(B) o descriere a lucrării cu dreptul de autor care se considera că a fost încălcat;

(C) URL-ul exact ori o descriere a fiecărui loc în care respectivul material se află;

(D) declarația dumneavoastră că aveți drepturile de autor în conformitate cu legea în vigoare 

(E) o declarație directa ( clara) că informațiile din notificarea dumneavoastră sunt corecte, că sunteți proprietarul drepturilor de autor sau Persoana autorizata sa acționeze în numele proprietarului drepturilor de autor, și după caz

(F) semnătură electronică sau fizică a dumneavoastră sau semnătura electronica sau fizica a persoanei autorizate să acționeze în numele dumneavoastră,

De asemenea, rețineți că, în conformitate cu Section 512(f) of the Copyright Act orice persoană care încalcă cu bună știință normele sus menționate poate fi tras la răspundere.